Kurzy pro děti

Kurzy pro děti

A-Team

Soutěžní skupina od 8 do 12 let
Výběrová skupina pro nejtalentovanější děti prohlubující jejich znalosti latinsko-amerických a karibských tanců pomocí efektních kombinovaných choreografií

Stars

Soutěžní skupina od 4 do 6 let
Taneční přípravka rozvíjející pohybovou inteligenci a motoriku zábavnou formou a připravující děti na nástup do soutěžních skupin

Angels a Rebels

Soutěžní skupina od 7 do 12 let
Soutěžní skupina zaměřená na efektní choreografie Latino a Caribbean Show zlepšující pohybové dovednosti dětí

Diamonds

Soutěžní skupina od 13 do 15 let

Kameličky I.

Soutěžní skupina od 10 do 12 let

Kameličky II.

Soutěžní skupina od 13 do 15 let

Rodičovský tým

Nesoutěžní skupina pro dospělé

Sedmikrásky

Nesoutěžní skupina od 3 do 5 let

Mravenečci

Nesoutěžní skupina od 3 do 5 let

Dráčata

Nesoutěžní skupina od 6 do 8 let

Sněženky a Machři

Nesoutěžní skupina od 6 do 8 let

Kopretinky

Nesoutěžní skupina od 5 do 9 let

Kalamitky

Skupina pro handicapovanou mládež od 15 let
Skupina pomáhající handicapované mládeži s motorickým rozvojem formou jednoduchých tanečníc sestav, zpravidla na motivy pohádek a filmů

Kamelky

Nesoutěžní skupina od 9 do 11 let
Skupina pro děti, které chtějí trávit čas v pohybu s kamarády, například formou tance

Sport a pohyb dětem

Skupina programu Sport a pohyb dětem
Projekt „Sport a pohyb dětem“ je komplexní tréninkový systém, založený na principech funkčního tréninku pro děti a mládež. Cílem projektu je zapojení velkého počtu sportujících dětí a vytvoření pozitivního vztahu dětí ke sportu a rozvoj jejich pohybové všestrannosti na území celé České republiky.

Děti na startu

Skupina programu Děti na startu
Celorepublikový projekt všeobecné pohybové přípravy dětí předškolního a mladšího školního věku zábavnou formou, zaměřený na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly

Contemporary Team

Soutěžní skupina od 8 do 15 let
Výběrová skupina nejlepších dětí rozšiřující jejich dovednosti o pokročilé baletní techniky a tvorbu Contemporary příběhů

Základy moderní gymnastiky


Gymnastika je soubor tělesných cvičení, jehož cílem je všestranný rozvoj lidského těla a udržení zdatnosti a celkové dobré výkonnosti. V užším slova smyslu se termín gymnastika používá pro označení sportovních disciplín, jejichž společným znakem je důraz na čistotu provedení silově či koordinačně náročných tělesných prvků.