Kurzy pro děti

Kurzy pro děti

Angels

Latino 8-12 let
V tanci se objevují jednoduché prvky spojené do choreografie, jež rozvíjejí pohybovou inteligenci dětí a náctiletých. Latino Show obsahuje vždy nějaký příběh s náznakem děje, aby byl zajímavý. Kombinuje různé druhy latinských tanců (např. cha-cha, jive, samba, merengue, rumba, salsa, bachata atd.), k nimž se většinou využívají rekvizity a kulisy.

Kalamitky

Handicapovaná mládež 15 a více let
V průběhu hodiny handicapovaná mládež rozvíjí své schopnosti pomocí cvičebních pomůcek, jako jsou míčky, gymnastické míče, padák, t-bow, židle atd... Rozvíjíme u nich taneční průpravu a fyzické i psychické schopnosti. Připravujeme pro ně snadno pochopitelné choreografie, které pro tuto mládež přináší dobrý pocit.

Kamelky

Hobby skupina 8-11 let – taneční přípravka
Taneční a fitness kroužek je zájmový kroužek zaměřený na hudebně pohybové aktivity. Je určen pro všechny děti (kluky i holky) ve věku 9 a více let. Děti se naučí nejen jednoduché taneční sestavy na moderní písničky, ale zároveň si zasoutěží a doslova se vyřádí při společných hrách. V hodinách si děti vyzkouší i zumbu a fitness cvičení pro děti.

Diamonds

Karibské tance 12 a více let
Tanec, ve kterém jednoduché prvky spojené do choreografie rozvíjejí pohybovou inteligenci dětí a náctiletých. Caribbean Show obsahuje vždy nějaký příběh s náznakem děje, aby byl zajímavý. Caribbean Show kombinuje různé druhy latinských tanců (mambo, samba, merengue, afro rumba, salsa, bachata, zouk atd.), využívají se většinou rekvizity a kulisy.

Kameličky

Profi mažoretky a roztleskávačky 8 a více let
Mažoretky jsou dnes zcela plnohodnotným odvětvím sportu. Základní definice by mohla znít: "Tanečnice, jichž choreografie je založená především na barvité práci s náčiním baton (hůlkou)." Lidé si je však stále spojují pouze s dechovou hudbou, barevnými uniformami a strohým pochodováním. Mažoretkový sport však prošel velkou změnou. Kostýmy jsou čím dál spořejší a efektnější, dechovou hudbu nahradila hudba moderní a s hůlkou jdou udělat neuvěřitelné věci.

Pomněnky a Petrklíčci

Hobby skupina 3-6 let – taneční přípravka
Základem těchto hodin je především atraktivnost podnětů, jež slouží k udržení soustředěnosti dítěte. Náplní je cvičení za doprovodu říkadel, cvičení s jednoduchým zpíváním a cvičení v kruhu, jednoduché hry s využitím cvičebních pomůcek. Vhodné cvičební pomůcky mohou být stuhy, balony, malé polštářky, plyšáčci, jednoduché hudební nástroje. Využíváme také cvičebního nářadí, které slouží jako překážky.

Děti na startu

Skupina v rámci projektu Děti na startu – sportovní průprava
Celorepublikový projekt všeobecné pohybové přípravy dětí předškolního a mladšího školního věku zábavnou formou, zaměřený na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly.

Pivoňky a Kulihrášci

Profi skupina 5-8 let – taneční přípravka
V tanci se objevují jednoduché prvky spojené do choreografie, jež rozvíjejí pohybovou inteligenci dětí. Show dance obsahuje vždy nějaký příběh s náznakem děje, aby byl zajímavý. Kombinuje různé druhy tanečních stylů, k nimž se většinou využívají rekvizity a kulisy.

Karibik děti

Profi skupina 8-12 let
Tanec, ve kterém jednoduché prvky spojené do choreografie rozvíjejí pohybovou inteligenci dětí. Caribbean Show obsahuje vždy nějaký příběh s náznakem děje, aby byl zajímavý. Caribbean Show kombinuje různé druhy latinských tanců (mambo, samba, merengue, afro rumba, salsa, bachata, zouk atd.), využívají se většinou rekvizity a kulisy. Pouze pro vybrané děti z našich profi skupin.

Základy gymnastiky


Gymnastika je soubor tělesných cvičení, jehož cílem je všestranný rozvoj lidského těla a udržení zdatnosti a celkové dobré výkonnosti. V užším slova smyslu se termín gymnastika používá pro označení sportovních disciplín, jejichž společným znakem je důraz na čistotu provedení silově či koordinačně náročných tělesných prvků.